Home www.MarcHouben.nl

Voorwaarden

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan webmaster Marc Houben niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De webmaster aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Marc Houben. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de webmaster. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door Marc Houben onderhouden. De webmaster aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Definitie:
Upload Functionaliteit: http://www.marchouben.nl/upload.php

U gaat akkoord met en zal de "Upload Functionaliteit" niet gebruiken voor:

  1. upload, post, e-mail, het overbrengen of op andere wijze ter beschikking stellen van welke inhoud dan ook dat afschrikkingsboodschappen of afbeeldingen van mishandeling of dood verspreidt: de inhoud zal, indien ernstig genoeg, gerapporteerd worden aan de betreffende juridische autoriteit en/of er wordt contact gezocht met de leden van de ISP- Punt van Internationale Signalering.
  2. het verspreiden van illegaal materiaal of materiaal dat illegale activiteiten aanmoedigt of aanstookt, inbegrepen maar niet gelimiteerd tot gokken, het aanbieden van illegale wapens en de promotie of publicatie van elk materiaal dat de criminele haatwetgeving schendt.
  3. minderjarig letsel in welke vorm dan ook, inclusief elke vorm van kinderpornografie; de inhoud zal, indien ernstig genoeg, gerapporteerd worden aan de betreffende juridische autoriteit en/of wordt er contact gezocht met de leden van de ISP- Punt van Internationale Signalering.
  4. upload, post, e-mail, het overbrengen of op andere wijze ter beschikking stellen van elke inhoud dat inbreuk maakt op elk patent, merk, bedrijfsgeheim, copyright of andere zakelijke eigendommen van welke persoon dan ook.

De webmaster zal verder, indien er sprake is van schending van het beleid, actief de vervolgende instanties en overheidorganen assisteren en meewerken met de vervolgende instanties en overheidorganen bij het verzamelen van en zorgen voor informatie over de personen die op een niet passende manier zich toegang verschaft hebben tot, en illegale inhoud geupload hebben.

� Copyright 2007 Marc Houben