Home Email
marc.houben@planet.nl
Je naam:
Je e-mail:
Je adres:
Opmerkingen:
Verstuur een bestand:
 

Laat hier uw gegevens achter

Teken het gastenboek
Bestanden achter laten

Disclaimer

Up Down

De redactie staat altijd open voor suggesties van uw kant. Als u een mening heeft over een artikel, een tip of nieuwtje, of iets te vragen aan de redactie, dan kunt u contact opnemen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze sites verkregen is.